Pomagamy naszym Klientom pokonywać trudności związane z obsługą HR. Przeprowadzamy audyt HR i rekrutujemy dla Państwa najlepszych pracowników.

W ramach tej usługi oferujemy Państwu:

 • doradztwo kadrowe.
 • rekrutacja pracowników: nabór kandydatów i selekcja wg kompetencji.
 • ewidencję dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy,

świadectwa pracy, zaświadczenia).

 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy).
 • administrowanie teczkami personalnymi.
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
 • ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji.
 • monitoring i obsługa w zakresie badań profilaktycznych oraz szkoleń BHP.
 • obsługa w zakresie wynagrodzeń (naliczanie list płac) oraz zobowiązań publicznoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych).
 • dostarczanie danych niezbędnych do sprawozdań dla GUS, związanych z zatrudnieniem.
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.