BTP Plus wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferując usługę leasingu pracowniczego.

 • Przejmujemy wszelkie obowiązki pracodawcy związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dzięki czemu wasze przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszty kadrowo – płacowe firmy;
 • Współpracujemy z klientami sektora produkcyjnego, budowlanego, logistycznego, turystycznego oraz handlowego;
 • Dostarczamy wyszkolonych fachowców, którzy wykonują swoją pracę bez zbędnych formalności, związanych doborem odpowiedniej kadry, rekrutacją oraz z rozliczeniem wynagrodzeń.

LEASING PRACOWNICZY

Zasady współpracy w ramach leasingu pracowniczego:

 • BTP Plus wyszukuje pracowników wg kryteriów przekazanych przez klienta
 • BTP Plus jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego
 • BTP Plus jest odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową
 • BTP Plus wypłaca wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu
 • BTP Plus odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne pracownika
 • BTP Plus wyszukuje, zakwaterowuje i opłaca mieszkanie dla pracownika (opcjonalnie)
 • BTP Plus wystawia fakturę VAT za usługi na rzecz Pracodawcy Użytkownika, która jest iloczynem liczby godzin przepracowanych przez pracownika i stawki godzinowej lub akordowej

Korzyści z leasingu pracowniczego:

 • Przejęcie wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika oraz ich obsługą (rekrutacja, selekcja, zawieranie umów, wstępne szkolenia);
 • Przeniesienie kompleksowej obsługi kadrowo – płacowej na firmę BTP Plus, co wiąże się z obniżeniem kosztów zatrudnienia pracowników;
 • Możliwość natychmiastowej wymiany pracowników niespełniających oczekiwań klienta;
 • Przejęcie przez BTP Plus obowiązków pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy

Prosimy o wypełnienie Kwestionariusz dla pracodawcy